Často kladené otázky

Přihlášení a registrace

Proč se nelze přihlásit?
Pokud máte problémy s přihlášením ke svému účtu, přesvědčte se, že vaše uživatelské jméno a heslo odpovídá údajům, které jste uvedli při registraci. Administrátor fóra mohl rovněž požadovat aktivaci vašeho účtu, případně mohl vašemu účtu zakázat přístup k fóru. Pokud problémy s přihlášením přetrvávají, můžete se pokusit kontaktovat administrátora fóra.
Nahoru

Je nutná registrace účtu?
Registrace je čistě dobrovolná a záleží na administrátorovi fóra, kteří uživatelé mohou přispívat nebo pouze pročítat příspěvky. Obvykle platí, že registrovaní uživatelé mají daleko více výhod než uživatelé neregistrovaní. Registrací získáte přístup do uživatelského panelu, kde máte možnost konfigurovat a spravovat svůj účet včetně přizpůsobení chování fóra, sledování vlastních příspěvků, témat, fór, přístup k soukromé poště a mnoho dalších funkcí. Registrace není nijak časově náročná a zabere pouze malý okamžik. Registraci rozhodně doporučujeme.
Nahoru

Proč mě systém automaticky odhlásil?
Pokud uživatelé ve fóru během určitého časového úseku (timeout) neprojevují žádnou aktivitu, jsou automaticky odhlášeni. Automatickému odhlašování můžete předejít, pokud při přihlášení zatrhnete volbu Přihlašovat automaticky. Doporučujeme tuto volbu nezatrhávat, pokud počítač sdílíte s jinými uživateli nebo pokud se do fóra přihlašujete z cizího počítače. Kdokoliv by se tak mohl lehce dostat k vašemu účtu, což by pro vás mohlo mít fatální následky. Pokud není volba pro automatické přihlašování k dispozici, pak tuto možnost administrátor fóra nepovolil.
Nahoru

Lze zakázat zobrazování mého online statusu?
Samozřejmě. Přejděte do Uživatelského panelu a pod záložkou Nastavení fóra deaktivujte volbu Skrýt můj online status. I když se váš online status nebude ostatním uživatelům zobrazovat, administrátoři a moderátoři fóra jej uvidí vždy. Také vám bude váš online status zobrazen vždy.
Nahoru

Zapomněl jsem heslo!
Pokud zapomenete své heslo, rozhodně není nutná nová registrace. Přejděte na stránku pro přihlášení, a klepněte na odkaz, Zapomněli jste své heslo?. Po vyplnění uživatelského jména a e-mailové adresy vám bude heslo doručeno na uvedený e-mailový účet.
Nahoru

Po registraci se nelze přihlásit!
Nejprve se ujistěte, že zadáváte správné jméno a heslo tak, jak jste jej uvedli při registraci. Některá fóra vyžadují po registraci účet nejprve aktivovat. Aktivaci účtu mohou provádět samotní uživatelé nebo pouze administrátoři fóra. Informace o způsobu aktivace vám byla zaslána na e-mail, který jste uvedli během registrace. Pokud jste takovýto e-mail neobdrželi, pak jste zadali jinou e-mailovou adresu nebo byl e-mail zařazen do seznamu nevyžádané pošty. Pokud jste si jistí tím, že všechny zadané údaje jsou v pořádku a přesto jste aktivační e-mail neobdrželi, kontaktujte administrátora fóra.
Nahoru

Registrovaný jsem delší dobu, přesto se nelze přihlásit!
Zkontrolujte vaše jméno a heslo v e-mailu, který vám byl zaslán po vaší registraci. Je také možné, že jste delší dobu nebyli na fóru přítomni a váš účet byl automaticky odstraněn. Zkuste se znovu zaregistrovat.
Nahoru

Co je to COPPA?
COPPA (Child Online Privacy and Protection Act) je legislativní opatření USA z roku 1998, které stanovuje pravidla o ochraně a sběru informací dětí mladších 13 let. USA tak stanovilo podmínky, kdy je pro účast takto mladistvých ve fóru nutný souhlas jejich zákonných zástupců. V Evropě registrace vs COPPA zatím ztrácí na významu. Pro více informací o COPPA klepněte zde.
Nahoru

Proč se nelze registrovat?
Jedna z možností je omezení přístupu vaší IP adresy k fóru na základě porušení pravidel a podmínek fóra. Stejně tak mohlo být omezeno použití konkrétních uživatelských jmen nebo mohl administrátor zakázat registrace nových účastníků fóra. Pro více informací kontaktujte administrátora fóra.
Nahoru

Co znamená “Odstranit cookies”?
Cookies určené pro phpBB obsahují informace uložené ve vašem počítači, které slouží pro zapamatování přihlašovacích údajů. Dále mohou podporovat a vylepšovat některé z funkcí fóra, pokud to jeho administrátor povolil. Máte-li potíže s přihlášením nebo odhlášením, zkuste Cookies odstranit.
Nahoru

Nastavení uživatele

Jak mohu změnit své nastavení?
Registrovaní uživatelé mohou provádět veškeré změny nastavení a předvoleb v Uživatelském panelu. Přístup, resp. odkaz do Uživatelského panelu bývá obvykle umístěn v horní části stránky fóra.
Nahoru

Čas není zobrazován správně!
Je možné, že máte nastaveno jiné časové pásmo nebo nemáte aktivní podporu letního času. Nastavení časového pásma můžete změnit v Uživatelském panelu. Pro Českou republiku je časové pásmo v zóně +1 hodina. Kromě časového pásma můžete rovněž změnit formát zobrazovaného času.
Nahoru

Časové pásmo je nastaveno správně, přesto čas nesouhlasí!
Zkontrolujte, zdali máte správně nastavenou podporu letního času. Je možné, že je chybně nastaven čas na serveru. Pokud máte vše správně nastaveno a přesto není čas zobrazován správně, kontaktujte administrátora fóra.
Nahoru

Můj jazyk není uveden v seznamu!
Dostupné jsou pouze jazyky, které zveřejnil administrátor fóra. Pokud není váš jazyk v seznamu uveden, zkuste administrátora kontaktovat a požádat jej o zpřístupnění vašeho jazyka.
Nahoru

Jak zobrazit avatar pod mým jménem?
Pod uživatelským jménem lze v rámci fóra zobrazit dva typy obrázků. První z nich je tzv. pozice ve fóru, která charakterizuje určitou úroveň uživatele, založenou zpravidla na množství odeslaných příspěvků. Tento typ obrázků specifikuje pouze administrátor fóra a uživatelé je zpravidla nemohou nijak ovlivnit. Druhý typ obrázku charakterizuje váš účet. Jedná se o obrázek postavičky (anglicky Avatar), který by měl být unikátní pro každého jednoho uživatele. V závislosti na nastavení fóra lze přiřadit ke každému účtu vlastní avatar nebo zvolit některý z přednastavených. Pokud tyto obrázky nejsou k dispozici a rádi byste je využili, kontaktujte administrátora fóra.
Nahoru

Co je pozice a jak ji změním?
Pozice informují zpravidla o množství odeslaných příspěvků jednotlivými uživateli. Čím více uživatel odeslal příspěvků, tím vyšší pozici získává. Pozice uživatelů mohou mít i zvláštní význam, např. administrátoři, moderátoři, VIP hosté aj. Pojmenování pozic, případně jejich grafický vzhled může změnit pouze administrátor. Nikdy nezneužívejte fóra pro zasílání nesmyslných příspěvků za účelem získání vyšší pozice. Většina administrátorů a moderátorů takovéto jednání netoleruje. Stejně tak mohou počet vámi zaslaných příspěvků okamžitě snížit.
Nahoru

Po kliknutí na e-mail uživatele je vyžadováno mé přihlášení!
Zasílání e-mailů prostřednictvím fóra nemusí být aktivní. I zde záleží na tom, zdali tuto funkci administrátor povolil. Pokud je tato funkce aktivní, pak zasílat e-maily ostatním uživatelům fóra mohou pouze registrovaní uživatelé. Jedná se o bezpečnostní opatření proti nevyžádané poště od anonymních uživatelů.
Nahoru

Publikování

Jak ve fóru založit nové téma?
Pro založení nového téma klepněte v příslušném fóru na tlačítko Nové téma. V závislosti na aktuálních oprávněních můžete být vyzváni k registraci. Jaká oprávnění v příslušném fóru máte, se dočtete v dolní části stránky. Například: Můžete založit nové téma, Můžete editovat své příspěvky atd.
Nahoru

Jak mohu editovat nebo odstranit příspěvek?
Editace a odstraňování příspěvků má svá jasná pravidla. Editovat a odstraňovat příspěvky mohou pouze administrátoři a moderátoři fóra. Sami můžete editovat a odstraňovat pouze vlastní příspěvky, jejichž jste autorem. Pro editaci, případně odstranění příspěvku slouží tlačítka zobrazené v samotném příspěvku. Nelze však odstranit vlastní příspěvek, na který již jiný uživatel odpověděl. Pokud edituje příspěvek, na který již některý z uživatelů reagoval, pak bude k editovanému příspěvku připojena krátká textová informace obsahující celkový počet editací a čas, kdy byl tento příspěvek naposledy editován. Tato informace nebude zveřejněna, pokud je váš příspěvek poslední nebo pokud jej editoval administrátor případně moderátor fóra. Ti však obvykle sami připojí informace, z jakého důvodu do vašeho příspěvku zasáhli.
Nahoru

Jak připojím podpis k mému příspěvku?
Podpis můžete vytvořit v Uživatelském panelu pod záložkou Profil a Nastavení podpisu. Před odesláním samotného příspěvku můžete zatrhnout volbu Připojit podpis. V nastavení fóra můžete určit, zdali si přejete vždy automaticky připojovat svůj podpis ke všem příspěvkům.
Nahoru

Jak vytvořím anketu?
Pokud zakládáte nové téma, pak je volba pro vytvoření ankety dostupná obvykle v dolní části formuláře, záložka Vytvořit anketu. Pokud tato volba není dostupná, pak nemáte dostatečná oprávnění pro jejich vytvoření nebo jsou ankety administrátorem zakázané. Pokud vytváříte anketu, vždy zadejte anketní otázku a následně možné typy odpovědí. Dále můžete specifikovat, kolik dní bude anketa dostupná, případně zdali mohou uživatelé své odpovědi změnit.
Nahoru

Proč nelze zvýšit počet odpovědí v anketě?
Maximální počet možných odpovědí v jedné anketě určuje administrátor. Máte-li pocit, že je tento počet nedostačující, kontaktujte administrátora fóra.
Nahoru

Jak mohu změnit nebo odstranit anketu?
Zde platí stejná pravidla jako u editace či odstraňování příspěvků. Upravit nebo odstranit ankety mohou pouze administrátoři nebo moderátoři fóra. Sami můžete editovat nebo odstranit pouze vlastní ankety a to v případě, že dosud nikdo v této anketě neodpovídal. V opačném případě se obraťte na moderátora nebo administrátora.
Nahoru

Proč nemám přístup k fóru?
Některá fóra mohou být neveřejná a jsou přístupná pouze určitým uživatelům nebo skupinám. Pokud vyžadujete k takovému fóru přístup, kontaktujte moderátora nebo administrátora fóra.
Nahoru

Proč nemohu přikládat přílohy?
Oprávnění pro vkládání příloh může být různé nejen po každé fórum, ale také pro skupiny nebo jednotlivé uživatele. Pro více informací kontaktujte administrátora případně moderátora fóra.
Nahoru

Jaký význam má varování?
Administrátoři diskusních fór obvykle stanoví vlastní pravidla a podmínky, které by uživatelé fóra měli dodržovat. V případě, že některý z uživatelů tato pravidla poruší, může být administrátorem nebo moderátorem varován. Pokud jste obdrželi varování a neznáte přesné důvody, proč k tomu došlo, kontaktujte administrátora.
Nahoru

Jak mohu upozornit na nevhodný příspěvek?
Pokud administrátor fóra povolil uživatelům upozorňovat na příspěvky, které porušují základní pravidla fóra, můžete tak učinit klepnutím na tlačítko Upozornit, které je obvykle součástí každého příspěvku.
Nahoru

Jaký význam má při psaní příspěvku tlačítko “Uložit”?
Rozepsaný příspěvek je možné uložit jako koncept pro pozdější zveřejnění. Uložené koncepty lze spravovat v rámci Uživatelského panelu.
Nahoru

Proč můj příspěvek čeká na schválení?
Administrátoři si mohou zvolit, zdali všechny příspěvky před jejich zveřejněním budou kontrolovat moderátoři. Pokud tedy váš příspěvek čeká na schválení, je v tomto fóru nastavena bezpečnostní politika zaměřená na kontrolu nevhodného obsahu. O schválení a zveřejnění příspěvku budete informováni.
Nahoru

Co znamená oživení téma?
Témata jsou ve fórech řazena chronologicky podle data odeslání jejich posledního příspěvku. Nová aktuálnější témata tak mohou postupně odsunout témata starší na další stránky. Nyní máte možnost oživit vlastní téma a přesunou jej na první stránku fóra, aniž by bylo nutné k tématu přiřadit nový příspěvek. Samozřejmě má oživení téma smysl pouze v případě, že jeho obsah v dané chvíli aktuální. Uživatelé by neměli této možnosti zbytečně zneužívat. Administrátor fóra nemusí tuto funkci povolit.
Nahoru

Formátování a Typy Témat

Co je to BBCode?
BBCode je jednodušší náhrada jazyka HTML, které umožňuje formátovat obsah příspěvků. Jaké typy značek (tagů) jsou v BBCode povoleny určuje administrátor fóra. BBCode je obdobou párových značek syntaxe HTML. Každá značka je ohraničena hranatými závorky [ a ] a ve většině případů bývá párová - druhá značka, která ukončuje zformátovanou část textu, navíc obsahuje zpětné lomítko. Pro více informací o BBCode klikněte zde.
Nahoru

Mohu v příspěvku použít jazyk HTML?
Formátování pomocí HTML není ve fóru podporováno. Místo HTML však můžete použít značky BBCode, které HTML jazyk nahrazuje. Pouze administrátor fóra má pravomoc určit, které značky BBCode jsou ve fóru podporovány. Více informací o BBCode najdete zde.
Nahoru

Co jsou to Emotikony?
Emotikony neboli smajlíci jsou malé obrázky, pomocí nichž může uživatel vyjádřit své pocity. Charakteristickým znakem emotikon je, že se skládají ze znaků sady ASCII a mohou být tudíž vkládány do jakéhokoliv textu. V tomto fóru lze využít také grafických emotikon (obrázků), například :) usměvavý, :( smutný aj. Kompletní seznam všech dostupných emotikon je přístupný po klepnutí na odkaz Emotikony při psaní nového příspěvku. Administrátor může pro zpřehlednění omezit počet zobrazených emotikon v jednom příspěvku.
Nahoru

Mohu vkládat obrázky?
Ano, ke každému příspěvku je možné připojit také obrázky. Pokud administrátor fóra povolil přikládání příloh, můžete k příspěvku přiložit grafický soubor. Jiná cesta je vložení odkazu na obrázek umístěný na vzdáleném serveru za pomocí značek [img], které jsou součástí BBCode. Tento obrázek však musí být umístěn na veřejně dostupném serveru, nikoli na vašem počítači (pokud není provozován jako veřejný server). Více informací o značkách BBCode najdete zde.
Nahoru

Jaký význam mají Globální oznámení?
Globální oznámení obsahují důležité informace, které by vám nikdy neměli uniknout. Globální oznámení jsou umístěna v horní části každého fóra a jsou také dostupná v rámci vašeho Uživatelského panelu.
Nahoru

Jaký význam mají oznámení?
Oznámení zpravidla obsahují důležité informace pro konkrétní fórum a jsou umístěny v horní části fóra. Obsah oznámení by vám neměl uniknout.
Nahoru

Co znamená u tématu přívlastek Důležité?
Téma označené jako Důležité je obdobou oznámení s tím rozdílem, že tato témata jsou zobrazena pouze na první straně fóra. Důležitá témata jsou umisťována pod tématy s označením Oznámení, resp. Globální oznámení.
Nahoru

Jaký význam mají uzamčená témata?
Administrátor nebo moderátoři mohou témata kdykoli uzamknout. Obvykle se témata uzamykají, pokud již nejsou aktuální nebo informace v nich obsažené byly dostatečně vyčerpávající. Do uzamčených témat nelze zasílat žádné odpovědi a nelze také editovat stávající příspěvky. Pokud to okolnosti vyžadují je možné téma opětovně odemknout.
Nahoru

K čemu jsou u témat dobré ikony?
Jedná se pouze o grafické vyjádření obsahu téma. Ikony neplní žádnou jinou funkci, pouze estetickou.
Nahoru

Uživatelé a Skupiny

Kdo jsou to administrátoři?
Administrátoři jsou uživatelé fóra s nejvyšším stupněm oprávnění a mají na starosti správu a kontrolu celého fóra. Administrátoři mají veškeré pravomoce nad správou všech funkcí fóra, mohou rozhodovat o zřizování skupin, moderátorů, uživatelských účtů, veškerých oprávnění aj.
Nahoru

Kdo jsou to moderátoři?
Moderátoři jsou uživatelé se speciálním oprávněním, které umožňuje dohled nad jednotlivými fóry a skupinami. Moderátoři mohou upravovat a odstraňovat příspěvky, uzamykat, přesouvat, slučovat či rozdělovat jednotlivá témata. Rozsah jejich pravomocí určují administrátoři pro každé jednotlivé fórum zvlášť. Obvykle funkci moderátora vykonávají zkušení uživatelé, kteří sami rozhodují o tom, zdali je obsah publikovaných příspěvků vhodný a následně zjednávají nápravu. Moderátoři pomáhají méně zkušenějším uživatelům v orientaci ve fóru a pomáhají jim překonávat technické potíže.
Nahoru

Jaký význam mají skupiny?
Skupiny mohou sloužit pro členění uživatelů do různých kategorií např. podle jejich zájmů, koníčků nebo jednotlivých oprávnění. Je na rozhodnutí administrátora, které skupiny budou dostupné, kdo se může stát jejich členem či moderátorem a jaký význam budou mít. Členy skupiny může být například uzavřená komunita uživatelů s právy ke čtení a zasílání příspěvků ve vlastním soukromém fóru. Každý uživatel může být členem několika skupin. Pokud zvažujete vytvoření vlastní skupiny, kontaktujte administrátora fóra.
Nahoru

Mohu se stát členem některé ze skupin?
Seznam všech dostupných skupin je možné zobrazit v Uživatelském panelu pod záložkou “Skupiny”. Po registraci se automaticky stáváte členem výchozí skupiny. Chcete-li se stát členem další skupiny, můžete o členství zažádat právě v rámci Uživatelského panelu. Některé skupiny však nemusí být veřejné nebo jsou vyhrazeny konkrétním uživatelům a členství v takových skupinách není možné. Pokud se jedná o otevřenou skupinu, můžete se jejím členem stát téměř okamžitě. Jiné skupiny mohou vyžadovat schválení žádosti o členství, a v takovém případě vyčkejte na potvrzení členství od moderátora skupiny. Moderátor však nemusí vaší žádosti o členství ve skupině vyhovět z jakéhokoliv důvodu.
Nahoru

Mohu se stát moderátorem skupiny?
Pokud chcete vytvořit a moderovat vlastní skupinu, kontaktujte administrátora fóra.
Nahoru

Proč jsou některé skupiny zvýrazněny odlišnou barvou?
Administrátor fóra může každé skupině přiřadit vlastní barevné zvýraznění, které slouží ke zpřehlednění uživatelských skupin.
Nahoru

Jaký význam má “Výchozí skupina”?
Uživatelské jméno může být ve fóru zvýrazněno určitou barvou. Obvykle se těmito barvami odlišují jednotlivé skupiny. Pokud jste členy více jak jedné skupiny, pak právě “Výchozí skupina” určuje, jakou barvou bude vaše jméno zvýrazněno. Změnu výchozí skupiny můžete provést v rámci uživatelského panelu.
Nahoru

Jaký význam má odkaz “Tým”?
Po klepnutí na tento odkaz bude zobrazena stránka se seznamem administrátorů a moderátorů. Zde získáte nejen kontaktní informace, ale také informace o tom, který z těchto uživatelů moderuje konkrétní fórum.
Nahoru

Soukromé zprávy

Nelze zasílat soukromé zprávy!
Zasílat soukromé zprávy mohou pouze registrovaní uživatelé. Administrátor rovněž mohl zasílání soukromých zpráv zakázat v celém fóru nebo přímo vám. Pro více informací kontaktujte administrátora fóra.
Nahoru

Dostávám nevyžádané soukromé zprávy!
Pokud se cítíte být obtěžováni nevyžádanou poštou, můžete jejich odesílatele blokovat případně vytvořit vlastní pravidla pro příchozí poštu v rámci Uživatelského panelu. O nevhodném chování konkrétních uživatelů informujte administrátora fóra.
Nahoru

Dostávám nevyžádanou poštu z tohoto fóra na můj e-mail!
Bohužel není v silách administrátora předcházet chování některých uživatelů. Pokud jste obtěžováni nevyžádanými e-maily, kontaktujte administrátora fóra, který může odesílatele těchto zpráv zařadit na seznam blokovaných uživatelů. S upozorněním na tuto skutečnost zašlete administrátorovi rovněž kopii nevyžádané pošty pro snadnější identifikaci jejího autora.
Nahoru

Přátelé a Ignorovaní uživatelé

Jaký význam mají Přátelé/Ignorovaní?
V Uživatelském panelu můžete spravovat seznam uživatelů, s kterými často komunikujete, tzv. Přátelé. V takto vytvořeném seznamu budete moci zobrazit, zdali jsou tito uživatelé ve fóru právě přítomni. Pokud některému z těchto uživatelů chcete zaslat soukromou zprávu, stačí kliknout na jeho jméno. V závislosti na použitém stylu fóra mohou být příspěvky od těchto uživatelů barevně zvýrazněny. Naopak na seznam ignorovaných uživatelů můžete zařadit uživatele, jejichž příspěvky nechcete zobrazovat.
Nahoru

Jak zařadím uživatele mezi Přátele/Ignorovaní?
Buďto můžete využít odkaz v profilu konkrétního uživatele nebo v rámci Uživatelského panelu. Stejnou cestou můžete uživatele z těchto seznamů vyřadit.
Nahoru

Vyhledávání ve Fórech

Jak vyhledávat v jednom nebo více fórech?
Vyhledávací dotaz můžete zadat do textového pole umístěného na titulní stránce, ve fóru nebo tématu, obvykle v horní části. Můžete také využít pokročilého vyhledávání po kliknutí na odkaz Hledat umístěný zpravidla v záhlaví stránky. Umístění vyhledávacího pole a odkazu pro pokročilé vyhledávání je závislé na právě aktivním grafickém motivu fóra.
Nahoru

Proč nebyl nalezen žádný výsledek hledání?
Možná jste uvedli příliš obecný dotaz, který obsahuje často používaná slova, která jsou funkcí vyhledávání ignorovány (např. když, ale, mám atd.). Více konkretizujte dotaz a zkuste využít pokročilého vyhledávání.
Nahoru

Vyhledávání vrátilo pouze prázdnou stránku!
Na základě vašeho dotazu bylo vráceno příliš mnoho výsledků, který server nemohl zpracovat. Využijte pokročilého vyhledávání pro prohledání konkrétního fóra. Také zkuste váš dotaz více specifikovat.
Nahoru

Jak lze vyhledat uživatele?
Klepněte v záhlaví stránky na odkaz Uživatelé a následně na odkaz Najít uživatele.
Nahoru

Mohu vyhledat vlastní příspěvky a témata?
Vaše příspěvky můžete vyhledat buďto v rámci Uživatelského panelu klepnutím na odkaz Zobrazit vlastní příspěvky, alternativně na stránce s vaším profilem. Pokud chcete vyhledat vlastní témata, využijte pokročilého vyhledávání.
Nahoru

Sledování témat a Záložky

Jaký je rozdíl mezi sledováním témat a záložkami?
Pokud chcete na e-mail doručovat zprávy s upozorněním na nové příspěvky daného tématu, můžete využít funkce sledování témat. Kromě jednotlivých témat můžete rovněž sledovat samotná fóra. Jinou funkci poskytují záložky. Záložky jsou obdobou oblíbených položek využívaných v prohlížečích www stránek a slouží pouze k uspořádání vašich oblíbených témat pro jejich snadnější přístup.
Nahoru

Jak lze sledovat téma nebo fórum?
Pro sledování právě zobrazeného fóra klikněte v dolní části stránky na odkaz Sledovat fórum. Pro sledování téma použijte obdobný odkaz v dolní části tématu nebo můžete před odesláním odpovědi do tohoto tématu zatrhnout volbu Upozorňovat na odpovědi v dolní části formuláře.
Nahoru

Lze ukončit sledování fóra či téma?
Pokud si již nepřejete upozorňovat na nové příspěvky zvoleného fóra nebo téma, přejděte do Uživatelského panelu a následně do sekce Sledování. V zobrazeném seznamu označte požadované položky a klepněte na tlačítko Ukončit sledování.
Nahoru

Přílohy

Které typy souborů jsou ve fóru povoleny?
Každý administrátor fóra může sám zvolit, které typy příloh ve fóru povolí a naopak. Pro více informací kontaktujte administrátora fóra.
Nahoru

Jak mohu zobrazit všechny své soubory?
Seznam vašich příloh najdete v Uživatelském panelu v sekci Přílohy pod záložkou Přehled.
Nahoru

Více o aplikaci phpBB 3

Kdo je autorem phpBB 3?
Autory a držiteli licence diskusního fóra phpBB je skupina phpBB Group. Tento software spadá do kategorie GNU General Public License a může tak být zdarma nejen provozován, ale také distribuován. Pro více informací o phpBB klepněte na výše uvedený odkaz.
Nahoru

Proč není dostupná funkce X?
Tento software byl vytvořen a licencován týmem phpBB Group, který si vyhrazuje právo rozhodovat o tom, které vlastnosti a funkce budou v oficiální distribuci phpBB dostupné. Pokud byste chtěli využít funkcí, které standardně nejsou součástí této distribuce, přejděte na stránky phpbb.com, kde můžete v rámci diskusního fóra získat více informací. Konkrétní dotazy zbytečně nesměřujte na autory, ale do příslušných diskusních fór zabývajících se touto problematikou. Protože se phpBB těší široké základně uživatelů, možná najdete požadovanou funkci již vytvořenou některým ze zainteresovaných uživatelů phpBB.
Nahoru

Koho mohu kontaktovat v případě nevhodného či nevyžádaného obsahu zpráv?
V tomto případě se obraťte na administrátora diskusního serveru. Kontaktní informace najdete obvykle v dolní části každé stránky - odkaz Tým. Pokud nebude nikdo na vaše upozornění reagovat, zkuste se také obrátit na moderátory fóra, kteří se starají o jeho bezproblémový provoz a mohou provádět zásahy do jednotlivých diskusí. Autoři a držitelé licence phpBB - phpBB Group - nenesou žádnou odpovědnost za zneužívání jejich aplikace k činnostem, které nejsou v souladu s legislativou jednotlivých zemí. Veškeré dotazy a připomínky ohledně protiprávních jednání spojené s používáním phpBB tak směřujte na provozovatele fóra, případně na poskytovatele webhostingové služby, který provozuje webový server na kterém je aplikace phpBB spuštěna.
Nahoru