Exkluzivně: Rozhovor s PICODAS Praha, s. r. o.

Vše co se týká železa značky Garmin.

Exkluzivně: Rozhovor s PICODAS Praha, s. r. o.

Odeslatod Path » 15.02.08 21:17 (Pá)

Pro server http://www.path.cz se mi podařilo uskutečnit exkluzivní e-mailový rozhovor se zástupci společnosti PICODAS Praha, s. r. o., dovozce produktů Garmin. Rozhovor vznikl díky velmi vstřícnému přístupu pánů Ivo Steinera (obchod, marketing) a Jiřího Černého (kartografie, mapy), kteří přes své velké pracovní vytížení si našli čas a odpověděli na otázky, které jsem si pro ně připravil. Tímto oběma pánům ještě jednou děkuji.

Jako bonus je na konci rozhovoru přiloženo několik srovnávacích náhledů map CNEU 2008, Topo Czech 1.20 a připravovaných mapových produktů Atlas Czech v7 a Topo Czech 2 PRO.


Rozhovor se společností PICODAS Praha, s.r.o
na otázky odpovídají: Ivo Steiner (obchod, marketing), Jiří Černý (kartografie, mapy)

path.cz: Společnost Garmin patří mezi přední světové výrobce navigační přístrojů GPS. Jak významný je pro tohoto výrobce trh v České republice a jakou roli má Picodas PRAHA, s. r. o. v souvislosti s touto značkou?

I.S.: Pokud porovnáme situaci před 15 lety na začátku naší spolupráce s Garminem se současností, hraje pro Garmin čím dál důležitější roli Evropa. I když je Česká republika na evropském trhu velmi malým hráčem s řadou specifických vlastností, myslím, že máme u Garminu svoji váhu. Vlivem samostatného řízení západoevropského a východoevropského regionu, se s Českou republikou dostáváme do pozice vedoucího trhu východoevropských zemí. Díky tomu jsme schopni ovlivnit i některá rozhodnutí, která by se v případě příslušnosti k západní Evropě s námi nekonzultovala.

O důležitosti našeho trhu vypovídají skutečnosti, že jsme měli z našeho regionu jako první podporu českého prostředí v outdoorových, nebo automobilových navigacích. Jako první jsme přišli na řadu při tvorbě podrobných map, s pomocí Mountfieldu jsme uskutečnili obchodní akci, kterou vedení Garminu dává za příklad ostatním zemím, včetně západní Evropy a Ameriky.

Plánujete nebo připravujete do budoucna další podobné obchodní akce, jako to bylo v případě společnosti Mountfield?

I.S.: Pokud najdeme stejně dobrého partnera, jako byl Mountfield, tak do podobné akce určitě půjdeme.

Vývoj posledních let zaznamenal prudký nárůst konkurenčního prostředí a v oblasti navigačních přístrojů začíná být na trhu velmi těsno. Jakým způsobem Garmin reaguje na tuto situaci, a kdo je pro společnost Garmin ideální koncový zákazník?

I.S.: Ano, je pravda, že na trh každoročně přichází řada nových výrobců navigací, včetně předních světových značek v oblasti elektroniky a výpočetní techniky. Výhodou Garminu je velmi široká škála oborů, na které zaměřuje navigační produkty. Garmin má vedoucí pozici na celosvětovém trhu nejen automobilových navigací, ale i outdooru, leteckých, fitness nebo námořních navigací. Je schopen v automobilovém trhu sdílet technologie vyvinuté pro letectví nebo námořní navigaci a naopak. Celkový objem investic, které Garmin dává každoročně do vývoje nových produktů v oblasti navigace je neporovnatelný s ostatními konkurenty. Každoročně Garmin uvádí na trh okolo 60 nových produktů v oblasti navigace, je schopen velice rychle reagovat novými výrobky na trendy trhu.

Garmin má kompletní škálu produktů na trhu, vyberete si v ní jednoduchou, cenově přijatelnou navigaci i individuální produkty pro náročné uživatele. Můžete si vybrat jiný produkt do auta a jiný do lesa nebo na moře a přitom využívat výhod vzájemné kompatibility. Extrémně široká škála produktů umožňuje zacílit stejně na začátečníka, jako na zkušeného uživatele navigací. Ideální koncový zákazník je ten, který navigaci skutečně potřebuje a aktivně ji využívá v libovolné oblasti. Raději slyšíme o tom, že naše navigace čelí extrémnímu využití, než že po pár měsících skončí bez využití v šuplíku.

Očekává se uvedení nových modelů GPS přijímačů: Colorado, nüvi 8x0 a nüvi 5000. Kdy se tyto modely objeví na pultech českých obchodů?

I.S.: Nejbližší model, který se z této trojice na trhu ukáže, bude jistě Colorado a objeví se v řádu několika týdnů. Ostatní modely jsou otázkou příštích 1-2 měsíců.

Poznámka path.cz: Model Colorado už překročil hranice naší republiky.

Můžete alespoň náznakem sdělit, jaké produkty Garmin mohou uživatelé očekávat do budoucna?

I.S.: Automobilový trh nabídne na jedné straně jednoduché kompaktní navigace a na druhé straně velké displeje s řadou funkcí pro individuální využití (jako je např. TIR), velký rozvoj se očekává v oblasti mobilních zařízení, zajímavé řešení přijde do oblasti fitness navigací.

Ke konci roku 2007 byla společně s Garminem velmi často skloňována slova Navteq, Nokia, Tele Atlas. Obecně je známo, že Garmin ve svých mapách používá data společnosti Navteq. Podle vašeho mínění, jaký význam bude mít do budoucna pro uživatele značky Garmin skutečnost, že Navteq dnes patří Nokii a Tele Atlas TomTomu?

I.S.: Význam těchto akvizic bude možné posoudit až v budoucnosti. Pevně věřím, že Garmin místo splácení obrovských částek za podobné nákupy bude schopen investovat prostředky do vývoje nových produktů, zvýšení výrobních kapacit a upevnění své pozice na trhu.

Na podzim roku 2007 vydal Garmin novou verzi mapy City Navigator Europe 2008. Můžete sdělit, jaká bude cena za plnou verzi této mapy a cena za její aktualizaci? Kteří uživatelé budou mít nárok na aktualizaci zdarma a na koho se mají v případě zájmu obrátit?

J.Č.: Cena aktualizace bude ekvivalentem 80 Euro bez DPH (aktualizace kompletní mapy Evropy, včetně rozšíření pokrytí východoevropské části). S ostatními podrobnostmi musíme počkat na oficiální představení mapy, které by mělo být oznámeno každým dnem.

Uvádí se, že City Navigator Europe 2008 mimo jiné zahrnuje plné pokrytí České Republiky, Slovenské Republiky a Maďarska. Předchozí verze mapy City Navigator Europe (verze 9) přinesla například plné pokrytí Polska, které bylo polskými uživateli poměrně často kritizováno. S poslední verzí mapy CNEU 2008 kritika Poláků slábne, mapový podklad je mnohem kvalitnější. Jak lze tedy chápat pojem plné pokrytí?

J.Č.: Plné pokrytí znamená zákres geometrie - silniční sítě, ulic ve městech a zpevněných místních komunikacích v obcích. Vyjadřuje se v „procentech populace“, přesněji řečeno to znamená kolik obyvatel žije na ploše pokryté zakreslenou sití komunikací k celkovému počtu obyvatel příslušné země. U nás se teď toto číslo blíží hodnotě 100, tedy plné pokrytí.

Kromě zákresu ke každému úseku linie přísluší celá řada atributů definujících parametry pro automatický výpočet trasy včetně omezení jako jsou restrikce a manévry (např. zákaz odbočení nebo přikázaný směr jízdy). A právě restrikce a manévry nejsou ještě ve verzi CNEU 2008 v datech plně zavedeny, kompletně jsou definovány pouze ve velkých městech (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Mladá Boleslav a Karlovy Vary). Stejný stav je u Slovenska, Maďarska a Slovinska. Lze očekávat, že do dalších verzí mapy Evropy budou tato data postupně přidávána.

Navteq svá data aktualizuje každé tři měsíce. Neuvažuje Garmin o častějších aktualizacích mapových produktů MapSource než jedenkrát za rok?

J.Č.: Zatím nemáme z Garminu zprávy o zvýšení četnosti aktualizací map, ale je teprve začátek roku a vývoj navigačních technologií a služeb je velmi dynamický...

Obecně je známo, že Picodas PRAHA, s. r. o. je rovněž výrobcem vektorových map pro produkty Garmin. Nejrozšířenější jsou mezi uživateli mapy TOPO Czech a silniční mapa Atlas 10R, která suplovala nedostatečné pokrytí ČR originálními produkty MapSource. Jaký osud čeká mapu Atlas 10R, když je dnes ČR „plně pokryta“ v CNEU 2008? Bude vývoj této mapy ukončen?

J.Č.: Zatím neuvažujeme o ukončení vývoje. Hlavním důvodem je, že na rozdíl od map založených na datech z TeleAtlasu a Navtequ dokážeme rychleji reagovat s uvedením nové verze při ohlášení aktualizace dat zmíněnými firmami. Navíc dokážeme nabídnout více funkcí atraktivních a specifických pro náš trh, jako je nyní např. optimalizace trasy pro kamiony nebo bohatší zákres mapových prvků (detailnější vodstvo, lesní plochy) či několikanásobně vyšší počet bodů zájmu (50.000 u Atlasu a cca 9.000 u CNEU v 2008).

Optimalizace trasy pro kamionovou dopravu? Máte tím na mysli pouze preferenci silnic vyšších tříd nebo i atributy typu omezení hmotnost vozidla, zatížení mostu, omezení výšky průjezdu aj.? Můžete to upřesnit?

J.Č.: Optimalizace pro kamionovou dopravu bude v nových verzích mapy ČR určitým kompromisem. Spolu s dodavatelem dat byl definován model nákladního vozidla o určitých parametrech (tonáž, délka a výška). Jednotlivé vektory komunikací byly porovnány s tímto modelem a nevyhovující úseky byly pro kamionovou dopravu zakázány. Samozřejmě byla přidána preference vyšších tříd komunikací. Toto řešení bylo zvoleno z důvodu absence přesné definice navigačních parametrů v navigačním formátu map Garmin.

V mapě CNEU 2008 stále chybí popisná čísla většiny našeho území. Jak to bude u nové verze mapy Atlas 10R? Bude popisná či orientační čísla domů obsahovat?

J.Č.: Česká republika je svým systémem číslovaní domů světovou raritou, má dva formáty číslování domů – čísla orientační a čísla popisná. Některé adresy obsahují obě čísla, jinde nalezneme jen čísla popisná. Pokud jsou na domu umístěna obě čísla, číslo orientační je zpravidla modré číslo, případně bílé číslo na modré tabulce. Popisná čísla sice nalezneme všude, včetně samot, ale číslování v katastrech obcí je neuspořádané, a to pro formát navigačních map nelze využít. Orientační čísla jsou číslováno již v řádném systému a pro navigace jsou využitelná. Bohužel byla zaváděna až po druhé světové válce, především u nové výstavby a tak pokrývají zhruba třetinu populace, v některých velkých městech jako je např. Zlín nebo Pardubice je vůbec nenalezneme.

V mapách CNEU i Atlas 10R jsou tedy použita čísla orientační, nikoliv popisná. Mapa CNEU 2008 obsahuje 5 velkých měst s čísly domů, u Atlasu je to všech 106 měst a obcí, kde jsou čísla orientační k dispozici. Připravujeme aplikaci s bodovou databází všech čísel popisných a orientačních v České republice, ale vzhledem k počtu adres (cca 3 mil.) jde o velký soubor a budeme muset najít řešení, které umožní dostatečně přesné a rychlé vyhledávání v přístrojích GPS.

Bestsellerem je mezi skalními přívrženci a majiteli GPS přijímačů Garmin turistická mapa TOPO Czech. Přesto je této mapě vyčítáno mnoho nepřesností nejen v turistickém značení, ale také nepřesnosti v bodech zájmů. Jak tuto kritiku vnímáte a jaká opatření podstupujete?

J.Č.: Do nové verze mapy chystáme výrazné zlepšení této situace, především u turistického značení. Máme aktualizovaný zákres značení z loňského podzimu, který „napasováváme“ na síť komunikací, lesních a polních cest. Navíc jsou značky a cyklotrasy odsazeny od čar komunikací, pokud je více značek společných pro určitý úsek cesty, jsou odsazovány i jednotlivé barvy značek, aby uživatel měl možnost jednotlivé barvy na přístroji odlišit a vidět odděleně.

U bodů zájmu (POI) je situace horší, v ČR není žádný centrální registr ani zdroj POI databází a chybí i jakákoli koncepce jejich sběru a správy. Některé kategorie jsme ve spolupráci s dalšími partnery upřesnili a zaktualizovali, odhaduji, že se jedná cca o 40 % všech záznamů, se kterými v topomapě pracujeme.

Zmiňujete spolupráci s dalšími partnery. Můžete některé z nich uvést?

J.Č.: Např. letiště jsou upřesněny a doplněny ve spolupráci s LAA (Letecká amatérská asociace), řada kategorií POI především sportovní zařízení řešíme se serverem czecot.cz, několik desítek tisíc bodových objektů, jako jsou např. tovární komíny, vysílače nebo třeba boží muka zpracováváme ze státního mapového díla.

Připravujete novou verzi mapy TOPO Czech. Jaké novinky mohou uživatelé v této mapě očekávat? Jaké další novinky můžeme u nově připravované verze TOPO Czech očekávat?

J.Č: Zcela stěžejní novinkou bude rozčlenění topomapy do dvou produktů. Stávající TOPO Czech bude pokračovat dále ve verzi 2 a stejném detailu 1:50 000. Kromě plné aktualizace všech dat přinese velké zpřesnění díky začlenění některých datových vrstev ze státního mapového díla, které jsme zakoupili. Nově se objeví TOPO Czech v2 PRO – nová topomapa plně v detailu 1:10 000 s využitím všech zakoupených dat ze státního mapového díla a s barevným provedením blízkým tištěným topografickým mapám. Tento produkt chceme nabídnout především nadšencům do turistiky, a geocachingu, kterým měřítko a detail standardní TOPO Czech mapy nestačí. Mimochodem, ve světě jiná mapa státu s detailem 1:10 000 pro Garminy ani jiné komerční značky navigací neexistuje.

Je to tak, že datové vrstvy použité ze státního mapového díla budou v TOPO Czech věrně zachovány nebo je dále upřesňujete na základě dříve nasbíraných a ověřených dat. Zabýváte se také fyzickým zaměřováním v terénu?

J.Č.: Vrstvy ze státního mapového díla opravujeme o ověřená hlášení naších uživatelů. Zkoušíme i větší objem prací – společně s naším partnerem, společností Sectron provádíme mapování oblasti Beskyd. Zaměřují se všechny cesty a body zájmu. Všechny cesty se skutečně prochází, mapují současně pomocí GPS a měřických náčrtů, všechny POI se zároveň fotí.
Ale do území celé ČR se pouštět nebudeme, pro představu: mapování a zpracování dat zabere cca 1,5 roku, mapované území pokrývá 2 % území ČR.

Současná verze TOPO Czech obsahuje rovněž data routingu. Můžeme s routingem počítat také u nové verze mapy?

J.Č.: Stejně jako u stávající verze TOPO Czech 1.20 bude routing v mapě obsažen, konkrétně u silniční a uliční sítě.

Uživatelé se často ptají na routing pro pěší turistiku a cyklistiku po lesních, polních a turistických značkách. Budou v nové mapě oblasti, kde bude možné tento routing využít? Respektive, je routing na takovýchto cestách velkým oříškem?

J.Č.: Databáze lesních a polních cest je převzata ze státního mapového díla a je poměrně přesná. Má však jednu slabinu – zhruba 25 % všech cest už v terénu neexistuje, nebo vede zcela jinak. Z toho důvodu nelze routing použít, vzniklo by ohromné množství chyb a navigace na takto pochybené síti nemá smysl. Příčinou tohoto stavu je, že se státní mapové dílo aktualizuje v intervalu sedmi let, což je dlouhá doba, během které řada cest zanikne, případně změní průběh. Existují případy, že je síť nezpevněných cest naprosto pozměněna, typickým příkladem je lesní těžba dřeva. Kromě toho - hlavním zdrojem pro aktualizaci jsou dnes letecké snímky, ze kterých nelze v mnoha případech přesně detekovat průběh lesní nebo polní cesty a případně její parametry (např. povrch).

Budou současné přístroje mapu TOPO Czech s tolika zobrazenými informacemi schopny vykreslit? Připravujete také nějakou odlehčenou verzi pro starší modely GPS přijímačů?

J.Č.: Připravovaná TOPO Czech by měla být únosná pro většinu přístrojů, jako alternativa pro starší černobílé přístroje bude sloužit rovněž připravovaná TOPO 50 v4 (např. model eTrex Legend). Verze TOPO Czech 2 PRO bude zkompilována ve formátu NT, který podporuje jen část přístrojů z novější produkce výrobce (zhruba od roku 2006). Přesný výčet přístrojů zveřejníme v dokumentaci k mapám a na našich stránkách garmin.cz, jakmile mapy uvedeme na trh.

Hodně lidí bude zajímat cena mapy a stávající uživatele samozřejmě cena za aktualizaci. Kolik tedy za novou mapu zaplatíme a jakým způsobem bude distribuovaná?

J.Č.: Cenu zatím nebudeme prozrazovat, ale vycházíme z již ověřené strategie nastavit cenu tak, aby byla přiměřená pro český trh a dostupná pro co nejvíce uživatelů. Distribuce mapy bude stále na nových CD, kromě dat se změní i celá instalace mapy, včetně nejnovější verze programu MapSource v době vydání mapy.

Jak reagujete na podněty uživatelů, kteří ochotně hlásí chyby v mapě? Nekončí tato upozornění v šuplíku? Pokud ne, ověřuje někdo z vašeho týmu, zdali je avizovaná chyba opravdu chybou?

J.Č.: Snažíme se všechny nahlášené chyby shromažďovat a předávat dále dodavatelům příslušných datových zdrojů, od kterých data kupujeme. Při získání nových dat provádíme řadu testů a všechny chyby postupně procházíme a ověřujeme, zda byly opraveny. V případě, že nastane situace, kdy chyba v datech není opravena, provedeme opravu, ještě před uvedením finální verze mapového produktu dodatečně u nás.

Pro představu, kolik lidí a strávených hodin stojí za vývojem takové mapy?

J.Č.: Uvedu příklad u TOPO Czech – pravidelná aktualizace cca 10 měsíců v kolektivu 5-10 lidí. Nezapočítávám čas a lidské zdroje pro pořízení těchto dat, to by byla otázka na mapové firmy a Český úřad zeměměřický a katastrální.

Ochrana mapových produktů pro přístroje Garmin byla po velmi dlouhé době poměrně nedávno prolomena. Jak vnímáte tuto skutečnost z pohledu výrobce map?

J.Č.: Každá ochrana a zabezpečení je jednou prolomena. Domnívám se, že to určitě zpomalí vývoj nových mapových produktů, výrobce je nucen řešit nový, účinnější způsob zabezpečení dat.

Poslední tři otázky: Jaký je váš nejoblíbenější model? Používáte navigaci ve vozidle, a pokud ano, tak pravidelně? Jaký mapový podklad používáte nejčastěji?

Ivo Steiner:
Fitness: Forerunner 305
Outdoor: eTrex Vista HCx + Topo Czech (při cestování letadlem Legend HCx)
Auto: Nuvi 660FM nebo Nuvi 760 v ČR s mapou Atlas 10R
Moře: GPSMAP 278
Pravidelně: FR 305, N760, Vista HCx

Jiří Černý:
Outdoor: eTrex Vista HCx, nyní s betaverzí TOPO Czech v2 PRO
Auto: Nuvi 660, v ČR s mapou Atlas 10R
Moře: GPSMAP 278 s mapami BlueChart
Pravidelně: Nuvi 660

-- FIN --

Nyní slíbené náhledy:

Dlouhé stráně
zleva CNEU 2008 NT, Atlas v7 NT, Topo Czech 1.20, TOPO Czech 2 PRO
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Poznámka: pro zvětšení klepněte na obrázek.

Hodonín
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek

Krkonoše
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek

Plzeň
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek

Praha
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek

Telč
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek

Vítkovice
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Obrázek uživatele
Path
Site Admin
 
Příspěvků: 3406
Registrace: 15.05.07 23:15 (Út)

Zpět na Garmin: GPS přijímače

Kdo je online

Online uživatelé v tomto fóru: CommonCrawl [Bot] a 2 návštevníci.