Stránka 4 z 6

Re: MyGarminWpt - správa waypointů v aplikaci MS Excel.

OdeslatOdesláno: 07.08.08 23:17 (Čt)
od Vita
pokračuji v hraní s tabulkou. Hlásí chybu
- procedura ExportWptDoGpx číslo 5
pokud souřadnice obsahují víc jak 7 desetinných míst

Re: MyGarminWpt - správa waypointů v aplikaci MS Excel.

OdeslatOdesláno: 08.08.08 0:02 (Pá)
od Vita
Excel 2003
kontrola duplicit (chybu to ohlásí, ale tabulku duplicit vytvoří)
šlo by při nějaké úpravě rozdělit duplicity na ty v názvu, které musím odstranit
a na ty v souřadnicích, které někdy vadí - parkoviště, a někdy jsou schválně - úřady v jedné budově.
Myslím, že GPS duplicitu v souřadnicích stráví, duplicitu v názvu nikoliv.

doplnil jsem si do jednoho sloupce souřadnic podmíněné formátování, abych zvýraznil pokud jsou obě souřadnice duplicitní
( =A(COUNTIF(F:F;F3587)>1;COUNTIF(G:G;G3587)>1) ) třeba to někdo také použije

to Path - napadlo mne dát vzorec z podmíněného formátování jako hodnotu buňky a pak tuto buňku filtrovat - ale ono to nejde ?
neduplicitní řádek není "červený" a v buňce je FALSE
duplicitní řádek je červený ale v buňce není TRUE

Re: MyGarminWpt - správa waypointů v aplikaci MS Excel.

OdeslatOdesláno: 08.08.08 1:43 (Pá)
od Path
Později na to mrknu. Budu to muset opět "nasát", ale zatím dělám na něčem jiném. Když ještě něco najdete hoďte to sem.

Re: MyGarminWpt - správa waypointů v aplikaci MS Excel.

OdeslatOdesláno: 19.08.09 10:44 (St)
od Path
Vita napsal:napadlo mne dát vzorec z podmíněného formátování jako hodnotu buňky a pak tuto buňku filtrovat ...


Je to trochu ostuda, ale dostal jsem se k tomu až teď, po roce. Trochu jsem si s tou aplikací hrál a snažil se odstranit výše uvedené chyby, které způsoboval Excel 2003.

Podmíněný formát je sice pěkná věc, ale dost zatěžuje celou aplikaci, takže jsem ho tam nedával. Ale na vizuální kontrolu duplicit v souřadnicích (oba sloupce najednou) by se mohl hodit tento vzorec: =(COUNTIF(F:G;F1:G1)>1)

S duplicitami u souřadnic souhlasím, ty tam opravdu mohou být, takže jsem přidal možnost, zda je sledovat nebo ne. Na žádost známého jsem ještě přidal možnost importu waypointů (oblíbených) z více gpx souborů najednou. Konečně jsem se dostal i k importu/exportu času <time>. Za chvíli to sem hodím.

Re: MyGarminWpt - správa waypointů v aplikaci MS Excel.

OdeslatOdesláno: 19.08.09 10:51 (St)
od Path
Nové verze aplikace MyWpt:

Verze 1.7 Beta (18.8.2009)
==================================
* přidána podpora importu z více gpx souborů najednou - v dialogu klávesou CTRL
* přidána podpora importu a exportu časové značky UTC ISO TIME včetně konverze na TIME GMT
* přidána možnost (ne)sledování duplicit u souřadnic waypointů
* automatické odstranění ![CDATA z názvu wpt
* fix pro export prázdného tagu <City>
* fix pro import a porovnání wpt s popisem delším než 255 znaků (MS Excel 2003, ERROR 1004)
* fix pro export wpt s desetinným místem delším než 7 číslic (chyba č.5)
* fix pro chybu v definici názvu wpt (ampersand = & = &)
* fix pro chybu při tvorbě duplicit (MS Excel 2003)
* přepracováno kódování do UTF-8


Ke stažení v prvním příspěvku.

Poznámka: Uvedený čas ISO je při importu a exportu upraven o časovou zónu případně letní čas podle nastavení PC.

Re: MyGarminWpt - správa waypointů v aplikaci MS Excel.

OdeslatOdesláno: 21.08.09 1:07 (Pá)
od Path
Ještě jsem zachytil chybu při importu z gpx. Jedná se o html tagy, které se importovaly nekorektně. Nyní opraveno.

Nová verze aplikace MyWpt:

Verze 1.8 Beta (21.8.2009)
==================================
* fix importu html tagu <...>


Ke stažení v prvním příspěvku tohoto téma. Jako vždy stačí ze staré verze všechny waypointy exportovat do gpx a v nové verzi zvolit import. Vzorové dva waypointy odstranit.

Re: MyGarminWpt - správa waypointů v aplikaci MS Excel.

OdeslatOdesláno: 03.09.09 12:02 (Čt)
od Path
Další aktualizace aplikace MyGarminWpt v1.9 Beta

Verze 1.9 Beta (3.9.2009)
==================================
* fix hlášení chyby o neplatném formátu vstupního souboru
* klávesová zkratka na odeslání wpt do GPS (CTRL+q)
* aktualizován seznam symbolů pro MapSource 6.15.6


Každý wpt je možné přímo z aplikace odeslat do GPS. Ne tedy přímo z Excelu, ale přes webové rozhraní s instalovaným doplňkem Communicator Plugin. V Listě stačí najet kurzorem do řádku s požadovaným POI a stisknout CTRL+q.

Nechtělo se mi vytvářet vlastní stránku, tak jsem využit ukázkové na http://www.garmin.com. Po stisku klávesové zkratky se přes URL přenesou informace na cílovou stránku, která detekuje všechna připojená zařízení Garmin. Pro samotné odeslání wpt do GPS stačí na stránce zvolit jeden z detekovaných přístrojů a klepnout na tlačítko Odeslat do zařízení GPS (viz obr).

Poznámka: Maximální délka popisu (description) je v tomto případě 200 znaků. Všechny znaky nad tento počet budou oříznuté.

Obrázek

Aktualizovaná verze je ke stažení v prvním příspěvku.

Re: MyGarminWpt - správa waypointů v aplikaci MS Excel.

OdeslatOdesláno: 03.09.09 13:45 (Čt)
od zdzd
Možná trochu komplikovavý a předčasný dotaz, nicméně může pomoci i jiným. Předem podotýkám, že v daném okoamžiku nemám možnost připojit zařízení a tak se ptám jen podle předchozích skutečností.

Jde mi o spolupráci tohoto programu s Nuvi 765T:

Tam jsou data uložena v adresáři Garmin\GPX:
Podadresář Archive se soubory *.gpx ve kterých je uložen archiv stop
Soubory:
Current.GPX Ve kterém jsou nasoukané trasové body z Mapsource + aktuálně projeté stopy
GCxxxx.GPX ve kterých jsou data geocache uložené při zápisu přímo z http://www.geocaching.com. Podle mých zkušeností je lze beztrestně smazat, nezdá se že by s nimi zařízení nějak pracovalo a měly nějaký význam. MyGarminWpt je neumí ani otevřít - type mismach 13.
Temp.GPX To vypadá na data vlastních tras.

Map source umí přidat nové body do Current.gpx, neumí tam ale mazat. Soubor jsem kdysi zkoušel ručně editovat, ale bez výsledku. Přidával jsem nějaké popisy bodů, ty se ale vždy ztratily. Jako by zařízení soubor načetlo hned při zapnutí do paměti a při vypnutí zase přepsalo zpět na aktuální stav.

Proto se nabízí následující dotazy:
1. Když otevřu Current.GPX pomocí MyGarminWpt a upravím data wpt, dokážu jej uložit jako xxx.GPX soubor. Co pak ale s ním?
- Můžu jej sprostě přidat do adresáře Garmin\GPX ? Nepobije se s něčím? WPT by tam vlastně byly dvakrát. V původním Current a pak ještě v tom přidaném souboru.
- Můžu jej tam dát jako Current.GPX? Nepřepíše jej 765T vlastním z paměti? A když nepřepíše, co se stane se záznamem stop? Přijdu o ně?

2. Když otevřu Current.GPX pomocí MyGarminWpt a vymažu wpt jsem zase v podobné situaci jako je při úpravě. Jak a kam soubor dát, aby smazané wpt vypadly, aniž bych přišel o zaznamenané stopy?

Ideální by bylo, kdybych po zadání wpt (přímo nebo přes Mapsource) tyto dokázal přímo z 765T otevřít pomocí MyGarminWpt, opravit/doplnit potřebné údaje a soubor uložit zpět. Ale bojím, bojím... Jednak že se GPS na provedené změny vykašle přepíše je daty z paměti, a když ne, tak že přijdu o stopy.

Jsou s tím nějaké zkušenosti, tipy, rady, triky?

Díky.

P.S. Ještě jedna věc - když v zařízení zařadím wpt do katogoríí, tak načtením do Mapsource o ně přijdu. Takže data připravená v MyGarminWpt je nutné do GPS dostat tak, aby se o Mapsource ani naotřely. Maximálně jen provotní vstup a pak už si hrát jen na souborech v zařízení. Jinak se data částečně zničí.

Re: MyGarminWpt - správa waypointů v aplikaci MS Excel.

OdeslatOdesláno: 03.09.09 15:11 (Čt)
od Path
Soubor Current.gpx je pouze kopií dat, která jsou uložena v nuvi. Tento soubor se generuje při každém připojení zařízení k PC a jeho editací nic nedocílíte. Pokud chcete odstranit oblíbenou položku v zařízení (waypoint), musíte tak učinit v rámci menu přímo v přístroji. I když tento soubor smažete, nic se nestane.

Pokud z MapSource odesíláte waypoint(y) do nuvi, uloží se v souboru Temp.gpx. Po spuštění nuvi tento soubor detekuje a obsah souboru nahrne do vnitřní paměti.

Pro přenos waypointů z aplikace MyGarminWpt nuvi, stačí požadované (např. na základě nějakého filtru) wpt vyexportovat do gpx, tento soubor spustit v MapSource a odeslat do zařízení. MapSource opět neudělá nic jiného, než že v nuvi vytvoří Temp.gpx, který nuvi po spuštění načte. Naopak, pokud byste chtěl načíst aktuální wpt z nuvi, můžete je do této aplikace importovat ze souboru current.gpx.

Pokud jsem něco vynechal, raději se zeptejte znovu.

Re: MyGarminWpt - správa waypointů v aplikaci MS Excel.

OdeslatOdesláno: 03.09.09 19:21 (Čt)
od zdzd
OK, díky.

Trochu jsem si s tím teď pohrál A už je to jasné:

1. Protože používám třízení wpt podle vlastních kategorií, je Mapsource pro údržbu nepoužitelný. Tyto údaje maže.

2. Data z Temp.GPX zařízení při zapnutí načte a aktualizuje i existující wpt. Ať soubor vznikl jakkoliv.


Tudíž:
- Když potřebuji-li editovat wpt data v nuvi, otevřu Current.GPX pomocí MyGarminWpt a upravím data. Těm ke smazání přiřadím speciální kategorii, třeba Smazat. Data uložím do Garmin/GPX/Temp.GPX. Zapnu Nuvi a aktualizované wpt jsou v oblíbených. Ty k výmazu najdu podle kategorie a ručně vymlátím.

- Když potřebuji načíst nové wpt bez speciálních údajů, tak to tam rovnou šoupnu Mapsource.

- Když potřebuji načíst nové wpt s doplněnými údaji, uložím je z Mapsource do *.GPX a ten pak zpracuji stejně jako to bylo v případě Current.GPX.

Těmito postupy dostanu data do Oblíbených i s kategoriemi, bohužel jen s velmi omezeným popisem. Zato tam můžu data do jisté míry editovat (ikony, kategorie a pod).

Další možnost je vzniklý soubor prohnat přes POI-Loader. Tím výrazně rozšířím možnost doplňujících údajů díky Description, na druhou stranu naprosto přijdu o možnost editace v zařízení.

V obou případech je to kompromis, ale s pomocí MyGarminWpt se s tím už dá nějak pracovat.

Díky za pomoc.