Stránka 1 z 6

MyGarminWpt - správa waypointů v aplikaci MS Excel.

OdeslatOdesláno: 15.07.07 0:21 (Ne)
od Logman
Program: My Garmin Wpt (správa waypointů v aplikaci MS Excel)

Popis: aplikace MyGarminWpt pro Microsoft Excel 2007 (2003) je určena pro správu, editaci, import a export waypointů v souborovém formátu GPX. Primárně je aplikace určena pro uživatele GPS přijímačů značky GARMIN. Nově: Aplikaci lze využít také k přípravě bodů zájmu - POI.

Verze
: 1.9.1 Beta (31. 10. 2009)
Autor: Pavel Černák

Poznámka: Waypointy lze běžně spravovat v aplikaci MapSource, který ale bohužel neumožňuje jejich rozšířenou editaci. Jistě exituje celá řada komečních i nekomerčních programů, které jsou pro správu wpt určené, ale žádný z nich mi nevyhovoval. Navíc využívám více GPS a synchronizace uložených wpt bývá dost nepřehledná. A proč Excel? Excel má snad každý a většina uživatelů se v něm velmi rychle zorientuje. Primárně jsem aplikaci psal tak, aby byla vzájemná kompatibilita mezi verzí Excelu 2003 a 2007 (nižší verze jsem netestoval, ale na verzi 97 to určitě nepoběží).

Pro uživatele Excelu 2007: Aplikace je uložena v kompatibilním formátu XLS a při každém uložení souboru tak můžete být upozorňováni na zachování režimu kompatibility. Soubor tedy můžete uložit v novém formátu, a to XLSM (s podporou maker) nebo v binárním formátu XLSB - doporučuji. Pokud ale uložíte soubor jako standardní XLSX, aplikace nebude funkční.

UPOZORNĚNÍ: Pro plnou funkci aplikace je nutné povolit makra.

Základní vlastnosti:
 • Správa waypointů v tabulkovém procesoru MS Excel s podporou maker VBA.
 • Snadná editace waypointů případně i POI včetně jejich importu ze souboru gpx.
 • Export waypointů do souboru gpx (UTF-8) s diakritikou nebo bez.
 • Porovnání stávajících waypointů s importovanými.
 • Kontrola duplicit v názvech a souřadnicích waypointů.
 • Výpočet azimutů a vzdáleností všech wpt k vybranému bodu.
 • Zobrazení waypointu v GoogleMap.
 • Podpora pro formátování popisu pomocí GML značek (značky uvedené v závorkách < a >).

Doporučuji: Přečtěte si v přiloženém souboru FAQ.txt časté otázky a odpovědi!

Download:
MyGarminWpt_v1.9.1_Beta.rar

Návod (doporučuji):
Navod_pro_MyGarminWtp.zip

Historie:

Verze 1.9.1 Beta (31. 10. 2009)
 • fix hlášení chyby při exportu jednoho záznamu wpt a skrytém informačním řádku.
 • fix hlášení chyby při importu neplatného data v ISO formátu (desetinná místa v sekundách)
Verze 1.9 Beta (3. 9. 2009)
 • fix hlášení chyby o neplatném formátu vstupního souboru
 • klávesová zkratka na odeslání wpt do GPS (CTRL+q)
 • aktualizován seznam symbolů pro MapSource 6.15.6
Verze 1.8 Beta (21. 8. 2009)
 • * fix importu html tagu <...>
Verze 1.7 Beta (18.8.2009)
 • přidána podpora importu z více gpx souborů najednou - v dialogu klávesou CTRL
 • přidána podpora importu a exportu časové značky UTC ISO TIME včetně konverze na TIME GMT
 • přidána možnost (ne)sledování duplicit u souřadnic waypointů
 • automatické odstranění ![CDATA z názvu wpt
 • fix pro export prázdného tagu <City>
 • fix pro import a porovnání wpt s popisem delším než 255 znaků (MS Excel 2003, ERROR 1004)
 • fix pro export wpt s desetinným místem delším než 7 číslic (chyba č.5)
 • fix pro chybu v definici názvu wpt (ampersand = & = &)
 • fix pro chybu při tvorbě duplicit (MS Excel 2003)
 • přepracováno kódování do UTF-8
Verze 1.6 Beta (27.6.2008)
 • nově možnost definovat vlastní URL odkaz na externí mapu - v rámci formuláře.
Verze 1.5.1 Beta (18.4.2008)
 • rychlá oprava předchozí verze. Chyba vznikla omylem při použití akce Zpět a následného uložení.
Verze 1.5 Beta (18.4.2008)
 • POZOR, změny týkající se sloupců 'cmt' a 'desc' ve všech listech (včetně importu a porovnání):
 • a) změna formátu u sloupců cmt a desc z TEXT na OBECNÝ !
 • b) zrušeno zalomení textu sloupců cmt a desc !
 • c) přidána podpora pro formátování <cmt> nebo <desc> pomocí značek GML (Garmin Markup Language)
 • d) GML vždy uvádět v závorkách < a > (všechny párové i nepárové značky)
 • e) závorky < a > při exportu automaticky nahrazeny značkami lt; a gt;
 • f) značky lt; a gt; při importu nahrazeny závorkami < a >
 • g) fix: opraveno chybové hlášení když u cmt nebo desc bylo více jak 256 znaků
 • h) poznámka: U POI nesmí být vyplněné současně <cmt> a <desc> !
 • Nově lze exportovat více telefonních čísel (sloupec Phone). Tel.čísla musí být oddělená čárkou.
 • Prázdné pole 'DisplayMode' se bude vždy generovat jako 'SymbolAndName'
Verze 1.4 Beta (26. 2. 2008)
 • změna ve struktuře generovaných GPX souborů formátu XML (pro Xerces XML parser)
 • dočasně vyřešený problém s konverzí do UFT-8 (i při exportu bez diakritiky)
 • drobná úprava kódu
Verze 1.3 Beta (15. 12. 2007)
 • fix pro export GPX. Záměna řádků <sym>a <link> způsobavala potíže při načítání mp3, jpg. Upozornil advorak, díky.
Verze 1.2 Beta (13. 8. 2007)
 • fix pro import s různým oddělovačem desetinných míst (čárky i tečky),
 • Excel 2002 (XP) v importu ignoroval automatický převod na desetinnou čárku - bylo mu domluveno,
 • opravena záměna tlačítek (Ano, Ne) u volby odstranění diakritiky při exportu do gpx.
Verze 1.1 Beta (12. 8. 2007)
 • fix pro chybové hlášení při formátování Compare listu s jedním importovaným waypointem
Verze 1 Beta (15. 7. 2007)

Seznam editovatelných položek:
Code: Vybrat vše
- Name [<name>] – Název wpt, pod kterým bude zobrazen v přijímači GPS. Vždy je nutné ověřit, kolik znaků váš přijímač pro tento název povoluje a zdali podporuje zobrazení diakritiky. Název musí být jedinečný (nesmí se vyskytovat více než jednou).

- Symbol [<sym>] – Jedná se o grafický symbol (ikonu), který bude zobrazen v přijímači i aplikaci MaSource.

- Comment  [<cmt>] -  Krátký a výstižný komentář, který se vztahuje k wpt.

- Latitude [<lat>] – Severní šířka wpt v desetinném tvaru. Formát sloupce je automaticky nastaven na sedm pozic za desetinnou čárkou a není nezbytné vyplňovat všechny nuly. Při exportu budou nuly automaticky doplněny. Jako oddělovač použijte čárku.

- Longitude [<lon>] – Východní délka wpt v desetinném tvaru. Formát sloupce je automaticky nastaven na sedm pozic za desetinnou čárkou a není nezbytné doplňovat prázdné pozice nulami. Při exportu budou nuly automaticky doplněny. Jako oddělovač použijte čárku.

- Elevation [<ele>] – Nadmořská výška wpt v metrech.

- Create date [<time>] – Datum vytvoření wpt ve formátu 2006-07-10T15:30:29Z.

- Descriptive desc. [<desc>] – Popis wtp. Obvykle doplňuje komentář.

- Link 1 a Link 2 [<Link>] – Odkaz na soubor nebo URL adresu.  Podporovány jsou dva odkazy. Příklad:  <link href="file://C:/ /obrazek.jpg“/>.  Stačí však zadat pouze file://C:/ /obrazek.jpg

- Proximity [<gpxx:Proximity>] – Varovný wpt. Jednotky v metrech nebo stopách (jaké jednotky budou zvoleny, záleží na nastavení přístroje nebo MapSource) pro varovný signál.

- Temperature [<gpxx:Temperature>] – Teplota vzduchu pro uložený wpt v jednotkách °C nebo °F (jaké jednotky budou zvoleny, záleží na nastavení přístroje nebo MapSource).

- Depth [<gpxx:Depth>] – Hloubka v metrech/stopách (jaké jednotky budou zvoleny, záleží na nastavení přístroje nebo MapSource).

- Display mode [<gpxx:DisplayMode>] – Zobrazení waypoitu: SymbolAndName = Symbol & Název, SymbolAndDescription = Symbol & Komentář, SymbolOnly = Pouze symbol.

- Categories [<gpxx:Categories>] – Kategorie, do kterých je wpt zařazen. Pro pochopení kategorií doporučuji prostudovat MapSource. Chcete-li wpt zařadit do více kategorii, oddělte je čárkou. Např.: Kempy,Auto,Outdoor

- StreetAdress(1) & (2) [<gpxx:StreetAddress>] – Dvě pole určené pro adresu.

- City [<gpxx:City>] – Město.

- State [<gpxx:State>] – Stát. Určeno převážně pro USA.

- Country [<gpxx:Country>] – Země.

- Postal Code [<gpxx:PostalCode>] – Poštovní směrovací číslo.

- Phone [<gpxx:PhoneNumber Category="Phone">] – Telefonní číslo. Pokud váš GPS přijímač umí zobrazovat telefonní čísla, vyzkoušejte, jaký formát (místní nebo mezinárodní) bude zobrazován správně. To samé platí v případě, že gps umí telefonní čísla vytáčet, např. přes bluetooth.

- FAX [<gpxx:PhoneNumber Category="Fax">] – Faxové číslo.

- Email [<gpxx:PhoneNumber Category="Email">] – E-mail.

Náhled:
Obrázek

Obrázek

Obrázek

POI formátovaný pomocí GML značek:
Obrázek

Re: MyGarminWpt - správa waypointů v aplikaci MS Excel.

OdeslatOdesláno: 11.08.07 19:36 (So)
od Anonymous
Ahoj, to je přesně co jsem potřeboval. Vše funguje, jen drobnost. Při exportu mám o krok více, protože se souřadnice importují s tečkou místo čárkou jako oddělovačem. Koukal jsem se do nastavení windowsů, tam je ale jako oddělovač nastavená čárka, tak nevím. Dík. Vlada

Re: MyGarminWpt - správa waypointů v aplikaci MS Excel.

OdeslatOdesláno: 12.08.07 4:05 (Ne)
od Logman
Tečky jsou standardním oddělovačem v gpx souboru. Aplikace se tedy chová tak, že při importu detekuje oddělovač - tečku - a převede ji na standardní formát místního nastavení operačního systému. Naopak při exportu se čárka převádí zpět na tečku, bez ohledu na místní (národní) prostředí. Dále je zachován formát souřadnic, tj. sedm pozic/číslic za odělovačem bez ohledu na formát v Excelu a to takto:

<wpt lat="47.3407223" lon="20.1700849">
<wpt lat="50.2315000" lon="14.0646000">

Vladimir Vinduška napsal:Při exportu mám o krok více, ...

Můžeš to, prosím, konkretizovat?

Re: MyGarminWpt - správa waypointů v aplikaci MS Excel.

OdeslatOdesláno: 12.08.07 4:27 (Ne)
od Logman
Při importu jediného wpt a následného porovnání mi to u formátování stránky hodilo malou chybku, tak jsem to opravil. Link na verzi 1.1 Beta je v prvním příspěvku.

Re: MyGarminWpt - správa waypointů v aplikaci MS Excel.

OdeslatOdesláno: 12.08.07 9:00 (Ne)
od Anonymous
Možná že to používám nějak špatně. Po importu gpx souboru se tedy objeví zvláštní list. Tam ale je jako oddělovač tečka. Pak jsem v rámci testování bral jeden nebo dva body a dával do prvního listu - myslím tím že jsem kopíroval jejich řádky počínaje položkou Name. (Zde je lehce nepohodlné, že nemůžu bod vybrat jen klepnutím na číslo řádku, výběr pak nejde nakopírovat do prvního listu protože tam jsou položky Vzdálenost a Azimut. To je ale maličkost.). Po nakopírování hned přestanou fungovat položky Vzdálenost a Azimut v daném řádku, to asi kvůli těm tečkám. Tvoje příspěvky mají pěkný čas - trpíš nespavostí nebo jsi někde v Asii? Vlada

Re: MyGarminWpt - správa waypointů v aplikaci MS Excel.

OdeslatOdesláno: 12.08.07 9:18 (Ne)
od Logman
Pozor, nekopíruj to z importu ručně! Při importu z gpx souboru se ti data automaticky načtou do listu Import. Pokud je ale chceš přiřadit do listu My Waypoints, pak v tomto listu klepni na tlačítko Menu (nahoře) a pak na tlačítko Porovnat importované waypointy s wpt. Tím se vygeneruje nový list, kterej se jmenuje Compare.

A právě v listu Compare si můžeš vybrat, který wpt chceš do hlavního listu My Waypoints přiřadit. List Import je tedy jakýsi mezičlánek. V listě Compare je první sloupec označen jako Přiřadit, a když je u waypointu jednička, pak se tento wpt přiřadí, a když je nula, tak ne. Dole je legenda, která to všechno objasňuje. Všechny akce prováděj přes menu na hlavní stránce. Pokud chceš některý z waypointů odstranit, tak odstraň celý řádek. O vzorce se bát nemusíš, ty lze kdykoli opravit opět přes Menu.

Je mi ale divný, že ti to importuje s tečkama. Můžeš mi poslat gpx soubor, z kterého importuješ? A jakou verzi excelu používáš?

Re: MyGarminWpt - správa waypointů v aplikaci MS Excel.

OdeslatOdesláno: 12.08.07 22:07 (Ne)
od Logman
Takže už to mám. Tvůj gpx soubor je v pořádku. Problém je v excelu 2002, který nechce oddělovače automaticky převádět. Vyšší verze excelu, na kterých jsem to testoval, s tím problém nemají. Poslal jsem ti na mail upravený soubor, tak to zkus. Protože tuhle verzi běžně nepoužívám, dej vědět, když se to bude chovat jinak než má.

Re: MyGarminWpt - správa waypointů v aplikaci MS Excel.

OdeslatOdesláno: 13.08.07 9:13 (Po)
od Logman
Ke stažení verze MyGarmin Wpt v1.2 Beta, kde je to opraveno (viz první příspěvek).

Změny:
* fix pro import s různým oddělovačem desetinných míst (čárky i tečky),
* excel 2002 v importu ignoroval automatický převod na desetinnou čárku - bylo mu domluveno,
* opravena záměna tlačítek (Ano, Ne) u volby odstranění diakritiky při exportu do gpx.

Re: MyGarminWpt - správa waypointů v aplikaci MS Excel.

OdeslatOdesláno: 15.12.07 12:39 (So)
od Logman
Ke stažení verze MyGarmin Wpt v1.3 Beta (viz první příspěvek).

Malý fix, kde v generovaném GPX souboru bylo nutné prohodit dva řádky <sym> a <link> tak, aby byly multimediální soubory korektně načteny. Upozornil advorak, díky.

Re: MyGarminWpt - správa waypointů v aplikaci MS Excel.

OdeslatOdesláno: 26.02.08 2:27 (Út)
od Logman
Ke stažení verze MyGarmin Wpt v1.4 Beta (viz první příspěvek).

* změna ve struktuře generovaných GPX souborů formátu XML (pro Xerces XML parser)
* dočasně vyřešený problém s konverzí do UFT-8 (i při exportu bez diakritiky)
* drobná úprava kódu